Mestverwerking

 

Bosgoed Diervoeders ondersteunt initiatieven die mest afzetten buiten de landbouw. Wij zijn wij ons bewust van het belang van samenwerking in de keten van voedsel productie. Hierin geldt dat als er ergens in de keten een probleem is we dit gezamenlijk proberen op te lossen. Zo ook bij de afzet van mest en het verantwoord omgaan met mineralenstromen. Om dit te realiseren ondersteunt BOSGOED Diervoeders initiatieven die mest verwerken en buiten de landbouw afzetten. Wij doen dit via het mestinvesteringsfonds.

Heeft u een plan tot het verwerken van mest en afzetten buiten de landbouw, laat het ons weten.

Of kijk op www.mestverwerkingsloket.nl

 

Verantwoord en duurzaam produceren

Wij als Bosgoed Diervoeders hechten waarde aan duurzaam en verantwoorde  productie van onze voeders.

Soja

Zo verwerkt Bosgoed Diervoeders in al haar rundveevoeders verantwoord geproduceerd soja. Dit is soja die voldoet aan de RTRS criteria. Om te voldoen aan de RTRS criteria, moet een producent van soja voldoen aan: verantwoord landgebruik, eisen voor arbeidsvoorwaarden, het voorkomen van bodemerosie, beschermen van het milieu en het gebruik van gewas beschermingsmiddelen. Wij hebben samen met de andere ketenpartijen (o.a. Nevedi, NZO, CBL) afgesproken er naar te streven om in de toekomst in alle voeders, 100% duurzame soja te verwerken. WNF en Stichting Natuur en Milieu ondersteunen deze doelstellingen en hebben hierin een adviserende rol.

Palmolie

Wij verwerken in 2015 in al onze voeders verantwoord geproduceerde palmolie.